Csoportoknak

Segítünk összehozni az embereket azzal, hogy lebontjuk a köztük lévő falakat és így képesek lesznek valódi kapcsolatokat kialakítani egymással. Újszerű megközelítésünk megkönnyíti a csapatok számára, hogy megértsék és elfogadják a tagok különböző véleményét és nézőpontját. Ezzel pedig fejlesztjük azokat a területeket, amelyek valóban fontosak egy csúcsteljesítményű csoportnál:

• Közös jövőkép, amely kitartó megvalósítással párosul

• Koncentrálás az együttműködés folyamataira
Lumina Learning solutions for teams
team image highlight showing team at work

A csapat előtti kihívások felismerése

Munkánkat általában a legjobb szándékkal végezzük. Azonban gyakran a határidők és a különböző személyiségű emberekkel való munkavégzés kihívásokat tartogathat számunkra. Ez pedig, kombinálva a modern, egyre inkább virtuális térben működő csoportokkal és a kevesebb személyes interakcióval, fokozza a Lumina Learing Team megoldások értékét.
Principles of team solutions

A csoport megoldások elvei

A Lumina Learning vizuálisan mutatja meg a csoport tagjainak személyiségét, kompetenciáit és azok egymásra gyakorolt hatásait. Az összhang kialakításával és a gyors megismerés képességével sokkal nagyobb egyetértést és együttműködést tudnak kialakítani. A jobb csapatszellem segítségével lehetőség nyílik a konfliktusok kreatív és párbeszéden keresztül történő megoldására. Ennek eredményeképpen pedig a csoport sokkal felelősebb és támogatóbb lesz, elismerve és értékelve egymás eltérő tulajdonságait. Ez pedig a siker iránti közös tevékenységben nyilvánul meg.
Where we assist clients

Melyek azok a tipikus problémák, amelyek megoldásában segíteni tudjuk ügyfeleinket?

• Belső politika és mérgező konfliktusok
• Ügyfél- és belső kapcsolatok megromlása
• Alulteljesítés egyéni, vagy csapatszinten
• Hiányosság a csoport kohézió, vagy együttműködés területein
• Elégtelen csoporton belüli, vagy csoportok közötti kommunikáció
• Kulturális ellentét különböző csoportok között
• Problémák a csoportba való beilleszkedéssel
• A csapat alacsony érzelmi kompetenciával irányított
• Csoporton belüli sokszínűség hiánya
Benefits of Lumina Learning for teams

A Lumina Learning Team megoldások a következő előnyöket hordozzák magukban

• Fejlettebb csoportdinamika
• Osztályok közötti "silók" lebontása, kollegialitás szellemének kialakítása
• A csoport gyorsan átlendül a különböző alakulási fázisokon (kialakulás-viharzás-norma kialakulás-működés)
• Jobb csapatszellem
• Az egyéni- és kollektív kötelékek erősítése
• Szervezeti kultúra összhangja a jövőképpel, küldetéssel és értékkel

Ismerje meg a Lumina Learning család összes fejlesztését

Globális hálózat megtekintése

A Lumina Learning világszerte több mint 40 országban működő, képzett szakemberek és szakemberek globális hálózata.
lixil logo
A kommunikációban megjelenő személyiség jellemvonásokra való aktívabb odafigyeléssel a csoport jobban megérti azt, ahogyan mások beszélnek és munkájukat végzik. Így erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy jobb összhangot alakítsanak ki egymás között.

LIXIL Japan